To je pak manželství, to jest spojení dvou osob rozličného pohlaví k celoživotním vzájemnému vlastnění svých sexuálních vlastností.

Immanuel Kant

manželství sex
Quotes

Související citáty