Touha po přátelství vzniká rychle, avšak přátelství nikoliv.

Aristotelés

Související citáty