Touhu lidského pokolení po ráji nutno pokládat především za horoucí přání žít jednou, alespoň jednou klidně, bez rodiny.

Kurt Tucholský

Quotes

Související citáty