Trávník je příroda pod totalitní vládou.

Michael Pollan

Quotes

Související citáty