Umění lidí je opravdovým zrcadlem jejich mysli.

Džaváharlál Néhrú

Quotes

Související citáty