„Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.“

Autor: Albert Einstein
Témata:

Když se zamyslíme nad citátem „Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí“, můžeme si uvědomit, že pravda je základem našeho poznání a chápání světa. Bez pravdy bychom se pohybovali v temnotě nejistoty a spekulací. Pravda nám umožňuje poznávat skutečnost takovou, jaká je, a ne jako bychom si ji představovali.

Tento citát zdůrazňuje, že úsilí o pravdu by mělo být naší nejvyšší prioritou. Měli bychom se snažit objektivně poznat skutečnost a hledat pravdivé odpovědi na naše otázky. To vyžaduje důkladné zkoumání, kritické myšlení a otevřenost vůči novým informacím a názorům.

Tímto citátem je také naznačeno, že úsilí o pravdu je důležitější než naše osobní předsudky, zájmy nebo cíle. Měli bychom si být schopni přiznat, že jsme se mýlili, a přijmout nové poznatky, pokud jsou podložené důkazy a logikou. Úsilí o pravdu nás vede k objektivnímu a spravedlivému pohledu na svět, který nás obklopuje, a umožňuje nám také lépe porozumět druhým lidem a jejich perspektivám.

Celkově lze tedy říci, že tento citát nás vyzývá k intelektuálnímu a morálnímu úsilí směřujícímu k objektivní pravdě. Pouze tímto způsobem můžeme dosáhnout hlubšího chápání a přispět ke společenskému pokroku a rozvoji.

Související citáty

Marnotratník nedosáhne úspěchu, a to už proto, že mu věčně hrozí chudoba.
Napoleon Hill

Oděv je jenom soubor kapes, jež slouží k uchování čtyř nebo pěti hlavních věcí života.
Karel Čapek

Když jste na mizině, můžete být si jisti, že nemáte přátel. Když jste bohatí, nemáte přátel, kterými byste si mohli být jisti.
Henry Youngman

Se zavřenýma očima je žít snadné, nechápat nic z toho, co vidíme…
John Lennon

Kdyby se otevřela srdce tyranů, bylo by vidět, jak jsou rozervaná a samá rána, protože duše je rozdírána krutostí, požitkářstvím a špatnými úmysly stejně jako tělo důtkami.
Tacitus

Samjamou na sílu slona nebo jinou sílu zcela ji získáš.
Šrí Pataňdžali

Můj život je můj argument.
Albert Schweitzer

Lichotný nepřítel se ke mně staví, jako by byl mým přítelem.
Lucius Annaeus Seneca

Experimentem k poznání, poznáním k pokroku.
Jaroslav Heyrovský

O Bohu můžete hovořit celý život, ale to neznamená, že znáte realitu, kterou to slovo označuje.
Eckhart Tolle

Není snad stříbro protipólem olova, nenahradila kulku kulatá suma?
Jules Verne

Bylo by na světě mnohem méně práce a namáhání, kdyby lidé věděli napřed, co se podaří a co ne.
Jan Werich

Tvé vlastnosti jsou tvůj osud.
František Vymazal

Můj vztah k anglickému jazyku se podobá vztahu k mé ženě. Miluji ji, ale neovládám.
Hans-Dietrich Genscher

Mnozí Tibeťané obětují svůj život.
Tändzin Gjamccho

Témata citátů

alkohol Alláh bezmoc Bible blbec blbost blázen bohatství bolest budoucnost byrokracie bída Bůh cesta charakter chování chudoba chyby chytrost cit city citáty civilizace ctnost cíl daně demokracie diktatura diplomacie dobro dokonalost dospělost duše dítě dědičnost dějiny děs děti dětství důkaz důvěra empatie energie filmařina genialita golf herci herectví historie hlad hloupost hněv hrdost hrůza humor hřích idealismus instinkt inteligence investice jazyk Ježíš kapitalismus knihy komunikace komunismus konzum kouření kritizování krása kultura laskavost lenost lež lhaní lhostejnost lháři lid lidskost lidská práva lidské tělo lidstvo lidé literatura láska lék lékaři majetek manžel manželství matematika matky milenec minulost mládí mlčení moc modlitba morálka moudrost muži mužství mysl myšlení mír móda naděje nadšení nahota nakupování narození nebe nebezpečí nedostatek nemoc nenávist nepřátelství nepřátelé neúspěch neštěstí nouze nuda náboženství náhoda námaha nápaditost násilí obchod objevování odmítnutí odpovědnost odpočinek odvaha omyl osud otcové otroctví oči Paříž peklo peníze pesimismus pláč poctivost poezie pokrok pokrytectví pokus politici politika pomluvy pomoc ponížení porozumění pověra pravda problémy prohra prokletí prozřetelnost práce průměrnost píle předsudky překážky přemýšlení přesvědčení přetvářka přirozenost přání přátelství přátelé příroda přítel přítomnost radost reklama rodina rodiče rozum rozvaha rozvod růže samota sebedůvěra sex slova slunce slzy sláva smrt smutek smysl života smích směšnost sny sobectví soutěž současnost společnost spravedlnost srdce statečnost statistika strach strašení stáří svatba svoboda svědomí svět světlo síla sňatek tajemství taktnost temnota ticho touha trpělivost trápení umírání umění utrpení učení vegetariánství vesmír vkus vlast vlastenectví vytrvalost vzdělání vzhled vztahy válka víno víra vítězství výchova věda věk věrnost zamilovanost zapomnění zbraně zdraví zkušenost zlo změna znamení zoufalost ztráty zvířata zásady závislost úsměv úspěch úsvit útisk čas člověk řeč štěstí ženství ženy život žárlivost

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz