Úspěšní vždycky staví zájmy společenství nad zájmy jedince. To je záruka dlouhého přežití.

Témata:

Žij si, jak chceš dlouho, nikdy se nedoučíš všeho.
Zmije, která mne neuštkne, ať ve zdraví žije sto let.
Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.
Zpívat ve sboru a orat ve vodě umí každý.
Žertem přítele ztratíš, ale nezískáš.
Zacpat lidem ústa je těžší než ucpat protrženou hráz.
Oheň do papíru nezabalíš.
Tři dny děti netrestej – vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne.
Nepřítomnost naplňuje srdce láskou.
Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov.
Papoušek umí mluvit, přesto patří do čeledi ptáků.
Nemáme nikdy tak potřebí svého důvtipu, jako když jednáme s hlupákem.
Z hladiny moře měsíc neulovíš.
Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem.
Pěstovat vědu a nemilovat lidi je jako rozžehnout pochodeň a zavřít oči.
Představený správy smí i požáry zakládat, avšak lidu není dovoleno ani zapálit svíčku.
Porážka je matkou úspěchu.
Velké duše mají vůli, ty malé pouze přání a touhy.
Tím, co ti nahoře mají rádi, jsou ti dole posedlí.
Nejlepším zrcadlem je starý přítel.
Štěstí nikdy nepřichází dvakrát, neštěstí nikdy nepřichází osaměle.
V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám.
Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.
Slova jsou hlasem srdce.
Nejlepší čas zasadit strom byl před 20lety. Druhý nejlepší čas je teď.
Neuznáš-li svou chybu, děláš další chybu.
Stává se, že jedna říše má tři pány.
Neexistují žádné cesty; je třeba je vyšlapat.
Chceš-li být šťasten jeden den, opij se. Chceš-li být šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahradu.
Dobré zprávy se z domu nedostanou – špatné se roznesou na tisíc mil.
Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí.
Miluješ-li mne, pak miluj i vrány na mé střeše.
Když miluješ, zdá se ti opice hezká, nemiluješ-li, odvrátíš zrak i od lotosového květu.
Chceš-li, aby tvé děti prožily život v klidu, nech je trochu hladovět a trochu zažít zimu.
Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme.
Kdysi jsme byli jako rybky v jedné vodě – dnes už jsme ptáci, každý na jiné větvi.
Koně prověří dlouhá cesta.
Malé děti – malé hoře, velké děti – velké hoře.
Láska obměkčí i to nejtvrdší srdce.
Ani veškerá temnota světa nedokáže uhasit světlo jediné svíčky.
Jedním klíčem otevřeš jen jeden zámek.
Lepší být živým žebrákem, než mrtvým panovníkem.
Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.
Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď.
Člověk denně opravuje své vlasy. Proč ne také své srdce?
Lépe děti vychovávat, než pro ně hromadit majetek.
Jestli můžete člověka naučiti dobrému a nečiníte toho – ztrácíte bratra.
Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.
Dokud neodejdou špatní, dobří nemají kudy vstoupit.
Jen cizíma očima lze vidět své nedostatky.
Rodiče nemusí dokazovat, že mají navrch. Prostě navrch mají.
Přiznávám, jsem „vlkoholička“ závislá na vlcích a mám abstinenční příznaky, když u nich nejsem.
Malá vlčata nemají šanci rodiče rozeštvat podle vzoru: „Když to nedovolí tatínek, tak prostě půjdu za maminkou.“
V našem světě je pro většinu lidí vysoké postavení důležité. Chceme být vnímáni a potvrzováni jako osobnosti.
Esence trpělivosti znamená akceptovat přirozený rytmus života a nesnažit se přizpůsobovat jej našemu lidskému rozvrhu.
Jen pár scén v přírodě zahřeje člověka u srdce jako pozorování vlčí rodiny.
Když zemřou legendy, vzedmou se emoce.
Kdo je chytrý, ví, že slepě se vrhnout do riskantní situace není k ničemu.
Divočina může být strašlivý učitel, který bezstarostné a nezkušené srazí na kolena.
Zázrak může zažít každý, kdo kráčí přírodou s otevřenýma očima.
Důležitý komunikační prostředek vlků a lidí jsou oči. Stejně jako člověk vnímá i vlk upřený pohled do očí jako hrozbu.
Pozorovat vlky v divočině je nikdy nekončící příběh.
Žádný jiný zvířecí druh není člověku tak sociálně blízký jako vlk.
Vlci v sobě nosí otisk domova jako nějakou mapu. Znají každý strom, každé křížení cest a vodní zdroj.
Lidé by bez zvířat nepřežili.
Odvážní sice mohou dobýt svět, ale ti tišší a plaší přežijí.
V evoluci jsou potomci, kteří přežijí, jedinou platnou měnou.
Udržet ekosystém nedotčený je mnohem snazší, než se jej snažit opravit, poté co se ztratily důležité součásti.
My lidé jsme pro tuto planetu nevýznamní. Jsme však její součástí, a proto bychom se měli chovat tak, jako by pro nás byla nejdůležitější.
V kultuře, která je posedlá tím, že chce kontrolovat všechno, co se děje kolem, představují divoká zvířata, s nimiž se můžeme potkat, problém, protože zásadně zpochybňují naši schopnost všechno kontrolovat.
Principiálně platí, že vůdčí osobnost by měla disponovat mentální silou a sociální inteligencí, aby ji mohli ostatní členové skupiny brát vážně.
Příroda má svůj vlastní čas.
Vlčí moudrost: Miluj svou rodinu, starej se o ty, kdo ti jsou svěřeni, nikdy se nevzdávej, nikdy si nepřestávej hrát.
Pokud chceme pochopit fascinaci vlky, nesmíme zavírat oči před temnotou.
Rodina – ta mění všechno. Pro ni jsme ochotni něčeho se vzdát a přinášet oběti.
Přinášet potravu celý rok a pečovat o členy rodiny v případě, že se zraní nebo onemocní, jsou vlastnosti, které nacházíme výlučně u lidí a u vlků obou pohlaví.
Strach je choroba naší doby, proti které bojujeme nejčastěji.
Na rozdíl od kňučících, tesáky cenících stvůr, které nám ukazují ve filmech, je život divokých vlků plný harmonie, stejně jako hravého a laskavého chování všech členů vůči sobě navzájem.
Přestože už byla tolikrát prohlášena za „mrtvou“, není rodina ani u lidí odsouzena k zániku, stále existuje.
Zvíře v nás nevidí to, jak bychom se rádi navenek jevili, nýbrž to, co skutečně jsme: agrese, strach, nejistota, štěstí nebo mírnost.
Silná rodinná pouta jsou v divočině důležitou ochranou, která přispívá k přežití.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz