V Anglii nemá vzdělání naštěstí vůbec žádný vliv.

Související citáty