V době nepokojů a rozbrojů jsou nejsilnější ti nejhorší; mír a klid vyžadují dobré způsoby.

Tacitus

Související citáty