V duchovním smyslu je možné všechno, ale ve světě konečném jsou mnohé věci nemožné.

Sören Kierkegaard

Quotes

Související citáty