V mikrosvětě se hmota může projevovat jako shluk energie.

Vadim Zeland

Quotes

Související citáty