V případě, že pravá ruka je používána více než levá, nervové spoje sloužící pravé ruce rozšíří svou sféru dominantního postavení.

Jerome Kagan

Quotes

Související citáty