varianta: Nejprve velblouda pořádně přivaž, a teprve pak ho svěř do péče Alláhovy.

Související citáty