Vědecká práce je naší jedinou cestou k poznání okolní reality.

Související citáty