Vědět málo je nebezpečné. Vědět mnoho, také.

Související citáty