Velká duše musí dát bolesti větší prostor než malá.

Související citáty