Velmi ubližují nerozumným ti, kteří je chválí.

Démokritos

Quotes

Související citáty