Věřím pouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval.

Související citáty