Věřím, že vláda je služebník lidu a ne jeho pán.

David Rockefeller

Quotes

Související citáty