Vlasti, rodičům a učitelům věrným nikdy žádný dosti odsloužiti se nemůže.

Jan Svatopluk Presl

Quotes

Související citáty