Vnitřní a vnější čistotou se dosáhne vyjasnění intelektu, jarosti mysli, ovládnutí smyslů a síly soustředění. To všechno ho připravuje k Sebepoznání.

Šrí Pataňdžali

Quotes

Související citáty