Volnost je velká věc a příjemné je bydlet ve volné zemi.

Jan Masaryk

Quotes

Související citáty