Všechny řeky tečou do moře, ale moře není plné.

Šalomoun

Quotes

Související citáty