Všetko robte tak, ako najlepšie viete, ostatné prenechajte Bohu.

Související citáty