Všichni se sice nalézáme ve škarpě, ale někteří z nás se dívají ke hvězdám.

Související citáty