Z lidí jsou ti moudří nejméně šťastní.

Erasmus Rotterdamský

Quotes

Související citáty