Z počiatku som si myslela, že je potrebné obracať ľudí na vieru. Dnes viem že mojou úlohou je milovať.

Související citáty