Žádný jiný zvířecí druh není člověku tak sociálně blízký jako vlk.

Témata:

Žij si, jak chceš dlouho, nikdy se nedoučíš všeho.
Zmije, která mne neuštkne, ať ve zdraví žije sto let.
Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.
Zpívat ve sboru a orat ve vodě umí každý.
Žertem přítele ztratíš, ale nezískáš.
Zacpat lidem ústa je těžší než ucpat protrženou hráz.
Pěstovat vědu a nemilovat lidi je jako rozžehnout pochodeň a zavřít oči.
Tři dny děti netrestej – vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne.
Nepřítomnost naplňuje srdce láskou.
Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov.
Papoušek umí mluvit, přesto patří do čeledi ptáků.
Nemáme nikdy tak potřebí svého důvtipu, jako když jednáme s hlupákem.
Z hladiny moře měsíc neulovíš.
Oheň do papíru nezabalíš.
Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem.
Nejlepší čas zasadit strom byl před 20lety. Druhý nejlepší čas je teď.
Představený správy smí i požáry zakládat, avšak lidu není dovoleno ani zapálit svíčku.
Porážka je matkou úspěchu.
Velké duše mají vůli, ty malé pouze přání a touhy.
Neuznáš-li svou chybu, děláš další chybu.
Nejlepším zrcadlem je starý přítel.
Štěstí nikdy nepřichází dvakrát, neštěstí nikdy nepřichází osaměle.
V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám.
Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.
Tím, co ti nahoře mají rádi, jsou ti dole posedlí.
Neexistují žádné cesty; je třeba je vyšlapat.
Slova jsou hlasem srdce.
Stává se, že jedna říše má tři pány.
Chceš-li být šťasten jeden den, opij se. Chceš-li být šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahradu.
Lépe děti vychovávat, než pro ně hromadit majetek.
Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí.
Jedním klíčem otevřeš jen jeden zámek.
Když miluješ, zdá se ti opice hezká, nemiluješ-li, odvrátíš zrak i od lotosového květu.
Chceš-li, aby tvé děti prožily život v klidu, nech je trochu hladovět a trochu zažít zimu.
Ani veškerá temnota světa nedokáže uhasit světlo jediné svíčky.
Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme.
Kdysi jsme byli jako rybky v jedné vodě – dnes už jsme ptáci, každý na jiné větvi.
Koně prověří dlouhá cesta.
Malé děti – malé hoře, velké děti – velké hoře.
Láska obměkčí i to nejtvrdší srdce.
Jen cizíma očima lze vidět své nedostatky.
Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.
Lepší být živým žebrákem, než mrtvým panovníkem.
Miluješ-li mne, pak miluj i vrány na mé střeše.
Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď.
Člověk denně opravuje své vlasy. Proč ne také své srdce?
Dobré zprávy se z domu nedostanou – špatné se roznesou na tisíc mil.
Jestli můžete člověka naučiti dobrému a nečiníte toho – ztrácíte bratra.
Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.
Dokud neodejdou špatní, dobří nemají kudy vstoupit.
Zázrak může zažít každý, kdo kráčí přírodou s otevřenýma očima.
Přiznávám, jsem „vlkoholička“ závislá na vlcích a mám abstinenční příznaky, když u nich nejsem.
Důležitý komunikační prostředek vlků a lidí jsou oči. Stejně jako člověk vnímá i vlk upřený pohled do očí jako hrozbu.
Udržet ekosystém nedotčený je mnohem snazší, než se jej snažit opravit, poté co se ztratily důležité součásti.
Vlci v sobě nosí otisk domova jako nějakou mapu. Znají každý strom, každé křížení cest a vodní zdroj.
Strach je choroba naší doby, proti které bojujeme nejčastěji.
Když zemřou legendy, vzedmou se emoce.
Esence trpělivosti znamená akceptovat přirozený rytmus života a nesnažit se přizpůsobovat jej našemu lidskému rozvrhu.
Lidé by bez zvířat nepřežili.
Úspěšní vždycky staví zájmy společenství nad zájmy jedince. To je záruka dlouhého přežití.
V našem světě je pro většinu lidí vysoké postavení důležité. Chceme být vnímáni a potvrzováni jako osobnosti.
Divočina může být strašlivý učitel, který bezstarostné a nezkušené srazí na kolena.
Rodiče nemusí dokazovat, že mají navrch. Prostě navrch mají.
Pozorovat vlky v divočině je nikdy nekončící příběh.
Na rozdíl od kňučících, tesáky cenících stvůr, které nám ukazují ve filmech, je život divokých vlků plný harmonie, stejně jako hravého a laskavého chování všech členů vůči sobě navzájem.
Silná rodinná pouta jsou v divočině důležitou ochranou, která přispívá k přežití.
Kdo je chytrý, ví, že slepě se vrhnout do riskantní situace není k ničemu.
V kultuře, která je posedlá tím, že chce kontrolovat všechno, co se děje kolem, představují divoká zvířata, s nimiž se můžeme potkat, problém, protože zásadně zpochybňují naši schopnost všechno kontrolovat.
Jen pár scén v přírodě zahřeje člověka u srdce jako pozorování vlčí rodiny.
Přinášet potravu celý rok a pečovat o členy rodiny v případě, že se zraní nebo onemocní, jsou vlastnosti, které nacházíme výlučně u lidí a u vlků obou pohlaví.
V evoluci jsou potomci, kteří přežijí, jedinou platnou měnou.
Principiálně platí, že vůdčí osobnost by měla disponovat mentální silou a sociální inteligencí, aby ji mohli ostatní členové skupiny brát vážně.
My lidé jsme pro tuto planetu nevýznamní. Jsme však její součástí, a proto bychom se měli chovat tak, jako by pro nás byla nejdůležitější.
Příroda má svůj vlastní čas.
Zvíře v nás nevidí to, jak bychom se rádi navenek jevili, nýbrž to, co skutečně jsme: agrese, strach, nejistota, štěstí nebo mírnost.
Pokud chceme pochopit fascinaci vlky, nesmíme zavírat oči před temnotou.
Odvážní sice mohou dobýt svět, ale ti tišší a plaší přežijí.
Malá vlčata nemají šanci rodiče rozeštvat podle vzoru: „Když to nedovolí tatínek, tak prostě půjdu za maminkou.“
Vlčí moudrost: Miluj svou rodinu, starej se o ty, kdo ti jsou svěřeni, nikdy se nevzdávej, nikdy si nepřestávej hrát.
Přestože už byla tolikrát prohlášena za „mrtvou“, není rodina ani u lidí odsouzena k zániku, stále existuje.
Rodina – ta mění všechno. Pro ni jsme ochotni něčeho se vzdát a přinášet oběti.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz