Žárlivost je podobně jako zármutek jednou z emocí, které lze označit za normální.

Související citáty