Zázrak je událost popsaná tím, kterému to řekl ten, který se to dozvěděl, od to, jenž to neviděl.

Související citáty