Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů.

Související citáty