Zdraví lidé jsou oni nemocní, kteří na sebe tolik nedbají.

Jules Romains

Quotes

Související citáty