Žena je počátkem i koncem rodiny.

Domitius Ulpianus

ženy
Quotes

Související citáty