Život je cizí jazyk, který všichni lidé vyslovují špatně.

Christopher Morley

Quotes

Související citáty