Život je tragédií pro toho, kdo cítí, a komedie pro toho, kdo myslí.

Související citáty