Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího.

Související citáty