Živoucí bytosti jsou ve skutečnosti ztělesněním světla.

Éliphas Lévi

Quotes

Související citáty