Zlo a dobro jsou Boží pravicí a levicí.

Horace Mann

Quotes

Související citáty