Zpívat ve sboru a orat ve vodě umí každý.

Čínské přísloví

Quotes

Související citáty