Zvíře v nás nevidí to, jak bychom se rádi navenek jevili, nýbrž to, co skutečně jsme: agrese, strach, nejistota, štěstí nebo mírnost.

Témata:

Štěstí nikdy nepřichází dvakrát, neštěstí nikdy nepřichází osaměle.
Štěstí není získat co chceš, ale užívat si to co máš.
Neštěstí samo o sobě nemusí být nic tak zlého. Všechno záleží na tom, jakou představu si o něm člověk udělá.
Nejkrásnější šaty, které žena může obléknout, jsou ruce muže, který ji miluje. Pro ty, které takové štěstí nemají, jsem tu já.
Štěstí je radost z příštího dne.
Pokud se vaše štěstí odvíjí od toho, co si o vás myslí společnost, zůstanete navždy zklamáni.
Štěstí leží ve tvých vlastní rukách.
Můžete být ženatý a znuděný, nebo sám a osamělý. Štěstí na vás nečeká nikde.
Kdybyste mi dali na výběr prokličkovat mezi čtyřmi obránci Liverpoolu a dát gól nebo být v posteli s MISS World, bylo by to těžké rozhodování. Naštěstí jsem zvládl oboje…
Štěstí je především absence viny.
Za peníze si štěstí nekoupíte, pokud nakupujete na špatných místech.
Štěstí někdy přichází nenápadně.
Bohatství zbavuje citlivosti, ostatně jako všechno štěstí.
Peníze nepřinášejí štěstí, ale uklidňují nervy.
Přání mohou být jen tam, kde jsou naděje. V každém přání je vždycky také záblesk štěstí.
Ztráta dítěte je to nejhorší, co vás může potkat. Neumíte si představit ten smutek, který vám zaplní duši. Všechny slzy a trápení z té doby jsem dal do hudby, odrážejí se v ní. Hudba dokáže pomoci uniknout, mám štěstí, že ji mám.
Štěstí u inteligentních lidí je nejvzácnější věc.
Nikdo jiný, jen já sám jsem příčinou svého pádu. Byl jsem svým hlavním nepřítelem, strůjcem svých neštěstí. Chtěl jsem příliš mnoho obejmout.
Neštěstí se v další den ve štěstí může obrátit.
Nemůžeme žádat jablka od pomerančovníku a štěstí od života.
Pakliže budete mít štěstí jako já, že váš manžel, babička nebo dcera byli na rybách a přinesli kombinaci lososa, tresku a sumce, což se samozřejmě může podařit…
Usmívá-li se na nás štěstí, použijme jeho rozmaru, aniž bychom příliš počítali se zítřkem.
Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni.
Měla jsem štěstí, že jsem se vdala za muže, který mi každý den říká, že vypadám krásně.
Prožil jsem toho hodně a myslím si teď, že již vím, co je třeba pro štěstí. Tichý život v ústraní na venkově, s možností být užitečný lidem, pro které je snadné konat dobro a kteří nejsou zvyklí na to, že by je někdo konal pro ně; potom pracovat a zabývat se něčím, o čem lze doufat, že to je k nějakému užitku, potom odpočinek, příroda, knihy, hudba, láska k bližnímu- taková je moje představa štěstí. A potom, k tomu všemu, mít tebe za družku a děti – je snad něco víc, po čem může toužit srdce muže?
Pánové, přeji vám všem hodně štěstí. Jsem připraven odejít. Věřím, že půjdu na dobré místo. (Poslední věta před popravou.)
Je pošetilé usilovat o štěstí, když skutečný poklad se skrývá přímo před nosem.
Velké štěstí následuje velkou bolest.
Neštěstí ještě nejistá tíží nás často mnohem víc než neštěstí, která se již snesla na naše hlavy – to proto, že v obraznosti stejně jako v matematice je síla neznámého nezměřitelná.
Neštěstí je v tom, že ženy, které jsou šťastné, se s tím nespokojí.
Cesta ke slávě vede nezřídka přes mrtvolu štěstí.
Štěstí je mozaika složená z nepatrných částí radostí.
Nepotřebovat štěstí – to je vaše štěstí.
Štěstí jezdí po světě na praseti s rolničkama.
Až, až příliš štěstí mnohým dá, nižádnému dosti.
Láska je nejkratší cesta ke štěstí.
Smích nás přechází, je-li pocit naší převahy příliš markantní a neštěstí druhé osoby vážné.
Chtěl bych mít kapku štěstí, nebo plný sud rozumu.
Naše touhy se stále křižují a v životním zmatku se zřídka stává, aby se štěstí sneslo na touhu, která si je žádala.
A jestli jsi miloval někdy ženu nebo zemi, prožil jsi výjimečné štěstí, a umřeš-li potom, to už není důležité.
Štěstí je důvěra v lidi.
Myslím, že hodně štěstí vám přinesou děti, ale taky hodně neštěstí, když se jim nedaří. Myslím, že štěstí přináší, když se vám daří dělat to, co máte rádi.
Uč se objevovat a chápat štěstí, neboť přítomnost je vždy.
Nelidskou rozkoší je těšiti se z cizího neštěstí.
Nikoho nemilovat je větší neštěstí než nebýt nikým milován.
V okamžiku největšího štěstí je žádoucí zemřít.
Po celý život jsem všechno obětoval svému osudu: klid, prospěch i štěstí.
Jediné slovo někdy stačí na to, aby vybudovalo nebo zničilo štěstí.
Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.
Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím jiných.
Silná rodinná pouta jsou v divočině důležitou ochranou, která přispívá k přežití.
My lidé jsme pro tuto planetu nevýznamní. Jsme však její součástí, a proto bychom se měli chovat tak, jako by pro nás byla nejdůležitější.
Žádný jiný zvířecí druh není člověku tak sociálně blízký jako vlk.
Divočina může být strašlivý učitel, který bezstarostné a nezkušené srazí na kolena.
Pozorovat vlky v divočině je nikdy nekončící příběh.
Jen pár scén v přírodě zahřeje člověka u srdce jako pozorování vlčí rodiny.
Důležitý komunikační prostředek vlků a lidí jsou oči. Stejně jako člověk vnímá i vlk upřený pohled do očí jako hrozbu.
V evoluci jsou potomci, kteří přežijí, jedinou platnou měnou.
Rodina – ta mění všechno. Pro ni jsme ochotni něčeho se vzdát a přinášet oběti.
Na rozdíl od kňučících, tesáky cenících stvůr, které nám ukazují ve filmech, je život divokých vlků plný harmonie, stejně jako hravého a laskavého chování všech členů vůči sobě navzájem.
Přiznávám, jsem „vlkoholička“ závislá na vlcích a mám abstinenční příznaky, když u nich nejsem.
Rodiče nemusí dokazovat, že mají navrch. Prostě navrch mají.
Malá vlčata nemají šanci rodiče rozeštvat podle vzoru: „Když to nedovolí tatínek, tak prostě půjdu za maminkou.“
Přinášet potravu celý rok a pečovat o členy rodiny v případě, že se zraní nebo onemocní, jsou vlastnosti, které nacházíme výlučně u lidí a u vlků obou pohlaví.
Když zemřou legendy, vzedmou se emoce.
Esence trpělivosti znamená akceptovat přirozený rytmus života a nesnažit se přizpůsobovat jej našemu lidskému rozvrhu.
Udržet ekosystém nedotčený je mnohem snazší, než se jej snažit opravit, poté co se ztratily důležité součásti.
Přestože už byla tolikrát prohlášena za „mrtvou“, není rodina ani u lidí odsouzena k zániku, stále existuje.
Odvážní sice mohou dobýt svět, ale ti tišší a plaší přežijí.
Strach je choroba naší doby, proti které bojujeme nejčastěji.
Lidé by bez zvířat nepřežili.
Kdo je chytrý, ví, že slepě se vrhnout do riskantní situace není k ničemu.
V kultuře, která je posedlá tím, že chce kontrolovat všechno, co se děje kolem, představují divoká zvířata, s nimiž se můžeme potkat, problém, protože zásadně zpochybňují naši schopnost všechno kontrolovat.
Úspěšní vždycky staví zájmy společenství nad zájmy jedince. To je záruka dlouhého přežití.
Pokud chceme pochopit fascinaci vlky, nesmíme zavírat oči před temnotou.
Vlčí moudrost: Miluj svou rodinu, starej se o ty, kdo ti jsou svěřeni, nikdy se nevzdávej, nikdy si nepřestávej hrát.
Vlci v sobě nosí otisk domova jako nějakou mapu. Znají každý strom, každé křížení cest a vodní zdroj.
Principiálně platí, že vůdčí osobnost by měla disponovat mentální silou a sociální inteligencí, aby ji mohli ostatní členové skupiny brát vážně.
Zázrak může zažít každý, kdo kráčí přírodou s otevřenýma očima.
Příroda má svůj vlastní čas.
V našem světě je pro většinu lidí vysoké postavení důležité. Chceme být vnímáni a potvrzováni jako osobnosti.
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz