Alan Watts

Mýtus je zavrhován a jeho živé a výmluvné vyjádření metafyzické skutečnosti musíme nahrazovat těžkopádným filosofickým povídáním.
Alan Watts

Za každé rozšíření vědomí se musí platit. Nemůžeme být vnímavější k radosti bez větší vnímavosti k bolesti.
Alan Watts

Mnoho bohatých lidí rozumí daleko více tomu, jak vydělávat a šetřit peníze, než jak je užívat a radovat se z nich.
Alan Watts

Budoucnost je konec konců zcela bez významu a důležitosti, pokud se dříve nebo později nestane přítomností.
Alan Watts

Západní mysl se dostala do nesnází s náboženskou a metafyzickou řečí, protože považovala symbolická vyjádření o nevyjadřitelném za výpovědi o objektivní skutečnosti.
Alan Watts

Hlavní důraz na zázraky a historii je však v křesťanské kultuře přechodnou fází.
Alan Watts

Hinduistická nauka obdobně tvrdí, že ten, kdo je vtělen jako ten či onen Avatar, je Jeden a Jediný, jediný skutečný poznávající čili Já.
Alan Watts

Klíčem k výkladu mýtů je tedy prostě introvertovat, zniternit je na základě pochopení, že jde o vnější a viditelné znaky vnitřní a duchovní skutečnosti, která – má-li být vůbec vyjádřena, musí být zobrazována jako něco vnějšího, prostě proto, že formy samy o sobě jsou něčím vnějším.
Alan Watts

Je psychologickým principem, že co je neuvědomováno vnitřně, promítá se navenek.
Alan Watts

Téměř každá mytologie hledí zpět na Zlatý věk, z něhož člověk padl.
Alan Watts

Aby se marnotratný syn naučil vážit si svého domova, musí být od něho oddělen do samoty a opuštěnosti v daleké zemi.
Alan Watts

Mytologie promlouvá většinou mrtvým jazykem, neboť moderní mysl nezná žádný vyšší řád pravdy než jsou historické skutečnosti.
Alan Watts

Skutečnost, že životní příběh Kristův je projekcí a symbolem, není neslučitelná s jeho historickým průběhem, i když západní mysl přisoudila historičnosti neúměrnou hodnotu.
Alan Watts

Pokud se člověk ztotožňuje s egem, pokouší se být Bohem.
Alan Watts

Pouze nejnaivnější lidé budou schopni věřit, že ego může vyléčit své vlastní sobectví.
Alan Watts

Člověk jakožto ego je skrz naskrz od prapůvodu hříšný a zájem o sebe je i za jeho nejvznešenějšími činy ctnosti.
Alan Watts

Přítomnost nelze prožívat šťastně, pokud minulost nebyla vyčištěna a pokud budoucnost není slibná
Alan Watts

Zvířeti postačuje ke štěstí, může-li se těšit z přítomného okamžiku. Člověk se tím však ztěží spokojí. Je více soustředěn na to, aby měl hezké vzpomínky a očekávání – zvláště ta očekávání.
Alan Watts

Radost milujeme, bolest nenávidíme, ale jak se zdá, není možné mít jednu bez druhé.
Alan Watts

Máme-li být schopni se intensivně radovat, musíme mít také sklon k intensivním bolestem.
Alan Watts

Můžeme se stát méně zranitelnými tím, že se staneme méně citlivými – víc než kámen a méně než člověk – a tím méně schopnými se radovat.
Alan Watts

Náboženské myšlenky jsou jako slova – málo užitečné a často zavádějící – pokud neznáte konkrétní reality, k nimž se vztahují.
Alan Watts

Obvyklým omylem obyčejné náboženské praxe je, že zaměňuje symbol za realitu, že se podívá na prst ukazující cestu, ale pak jej z pohodlnosti raději ocucává než aby šla kam ukazuje.
Alan Watts

Zarputilý člověk jako by vždy spáchal částečnou sebevraždu; nějaká část jeho osobnosti již zemřela.
Alan Watts

Věření svazuje, víra osvobozuje.
Alan Watts

Víra není předpojatá, je ponořením se do neznámého.
Alan Watts

Víra je bezvýhradné otevření mysli pravdě, ať jsou její důsledky jakékoli.
Alan Watts

Spásy se dosahuje jen když zemře lidská forma Boží.
Alan Watts

Neuvidíte oblohu, natřete-li sklo modrou barvou.
Alan Watts

Životu a jeho tajemstvím nelze porozumět, pokud se jej snažíte uchvátit.
Alan Watts

Pro zvíře spočívá štěstí v radosti ze života v přítomné chvíli, nikoliv v sebeujišťování, že je před ním celá budoucnost radostí.
Alan Watts

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz