Benjamin Franklin

Ztracený čas už nikdy nenajdeme.
Benjamin Franklin

Je pravdivé staré úsloví, které říká: staň se ovcí a vlci tě sežerou.
Benjamin Franklin

Kázání bývá leckdy lepší než kazatel, tak jako dobrá a čistá voda prýší z velmi špinavé půdy.
Benjamin Franklin

Ženy byly odvrhovány jako tvorové nevzdělaní. Ale byla to právě společnost, kdo jim vzdělání upíral. O očividném nedostatku logiky svědčí fakt, že lépe vzdělaná žena je lepší životní partnerkou pro muže a tak spoluvytváří harmoničtější manželství. Tudíž muži, kteří bránili ženskému vzdělání, se sami okrádali o šťastnější život.
Benjamin Franklin

Co je motýl? V nejlepším případě…vyšňořená housenka.
Benjamin Franklin

Když člověk stůně, je to velký rozdíl, je-li ošetřován s něžnou účastí, která pramení z upřímné lásky.
Benjamin Franklin

Ve svém vlastním soukromém zájmu o lidstvo jsem vypozoroval, že malé nakopnutí mívá dobrý účinek.
Benjamin Franklin

Rozdílné sekty jsou jako rozdílné hodiny, všechny mohou být blízké podstatě, i když navzájem příliš nesouhlasí.
Benjamin Franklin

Život jako drama by měl nejenom být řízen pravidelností, ale řekl bych, že by měl i hezky skončit. Teď, když jsem se octl v posledním jednání, hloubám nad nějakým vhodným závěrem.
Benjamin Franklin

Předpokladem manželského štěstí je dobrý úsudek, stejně jako diskrétnost a klidná povaha.
Benjamin Franklin

Manželství by mělo být rovnocenným partnerstvím pro společné blaho a společnou radost.
Benjamin Franklin

Manželské hašteření kvůli drobnostem je jako komáří štípnutí. Čím víc se škrábeme, tím víc to svědí, a nicotný zánět může vést až k amputaci, ba dokonce smrti – a tou je ukončení manželství rozvodem.
Benjamin Franklin

Manželství je vhodnou odpovědí na určité přirozené skliny.
Benjamin Franklin

Francouzi jsou nejzdvořilejší národ na světě. Při prvním setkání se snaží zjistit, co má člověk rád, a sdělí to ostatním.
Benjamin Franklin

Balóny jsou středem pozornosti, nyní nemyslíme na nic jiného než na balónové létání.
Benjamin Franklin

Nikdy neexistovala válka dobrá nebo špatný mír.
Benjamin Franklin

Pohani to nazývají štěstím, zbožní Prozřetelností.
Benjamin Franklin

Cestování je jeden ze způsobů, jak si prodloužit život.
Benjamin Franklin

Cestováním se rozšiřují obzory.
Benjamin Franklin

Paříž je směsicí nádhery a nedbalosti, všech odstínů elegance s výjimkou čistoty.
Benjamin Franklin

Staré úsloví pravdivě říká, že když sám ze sebe uděláš ovci, vlci tě sežerou.
Benjamin Franklin

Svobodní muži jsou jako půlka nůžek.
Benjamin Franklin

Dům bez ženy a krb bez ohně je jako tělo bez duše a vznětu.
Benjamin Franklin

Pohádky o čarodějnicích, které létají na koštěti, a pak názor filozofů, že se dá létat na vaku naplněném kouřem, by před několika měsicí mohly znít směšně, teď to je skutečnost.
Benjamin Franklin

Poctivost je nejlepší politika.
Benjamin Franklin

Ztracený čas již nejde vzít zpátky.
Benjamin Franklin

Dům není domov, pokud neobsahuje jídlo a oheň pro mysl i tělo.
Benjamin Franklin

Ten, kdo je dobrý pro výmmluvy, je zřídkakdy dobrý pro cokoli jiného.
Benjamin Franklin

Existují tři věrní přátelé – stará manželka, starý pes a ušetřené peníze.
Benjamin Franklin

Moudří lidé nepotřebují radu.
Benjamin Franklin

Vzpoura proti tyranům je poslušnost vůči Bohu.
Benjamin Franklin

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz