Blaise Pascal

Pravda dává jistotu, ale již i samo hledání poskytuje klid.
Blaise Pascal

Láska dává ducha a udržuje se duchem.
Blaise Pascal

Má žena mě tak miluje, že mi někdy dokonce i rozumí.
Blaise Pascal

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho.
Blaise Pascal

Kdo nám vyčítá nedostatky, zaslouží si naši vděčnost.
Blaise Pascal

Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít.
Blaise Pascal

Naše přirozená povaha potřebuje pohyb: úplný klid – to je smrt.
Blaise Pascal

Chcete-li aby o vás hovořili dobře, nehovořte o sobě dobře vy.
Blaise Pascal

Kdyby náš úděl byl opravdu blažený, nemusili bychom zábavou od něho odvraceti své myšlenky, abychom se učinili šťastnými.
Blaise Pascal

Víra říká správně to, čeho neříkají smysly, ale nikoli opak toho, co ony vidí. Jest nad nimi, nikoli proti nim.
Blaise Pascal

Lidé rádi nazývají krále princem, protože to snižuje jeho hodnost.
Blaise Pascal

Raději mají smrt nežli mír; druzí mají raději smrt než válku.
Blaise Pascal

Naše přirozenost jest v pohybu; úplný klid je smrt.
Blaise Pascal

Jako si kazíme rozum, tak si kazíme i cit.
Blaise Pascal

Příroda je nekonečná sféra, jejíž centrum je všude a obvod nikde.
Blaise Pascal

Náš rozum je vždy klamán nestálostí vzhledů okolo nás.
Blaise Pascal

Srdce má své důvody, o nichž hlava nemá ponětí.
Blaise Pascal

Náhoda pomáhá těm, kteří jsou na ni připraveni.
Blaise Pascal

Je málo věcí, které by nás mohly těšit, protože jen málo co nás skutečně trápí.
Blaise Pascal

Říkat pravdu je prospěšné pro toho, komu se říká, ale nevýhodné pro ty, kdo ji říkají, protože si vyslouží nenávist. Proto je člověk jen předstírání, lež a pokrytectví, vůči sobě i druhým.
Blaise Pascal

Nemohu odpustit Descartovi. V celé své filosofii se snažil obejít bez Boha, ale přece jen potřeboval, aby Bůh svět na začátku postrčil a dal do pohybu; potom už ovšem není k ničemu.
Blaise Pascal

Pascal je myslitel hluboké skepse, který – podobně jako Descartes, i když jinou cestou – zoufale hledá pevný bod nějaké jistoty poznání i života.
Blaise Pascal

Nejlepší kniha je ta, o které si každý čtenář myslí, že by ji mohl napsat sám.
Blaise Pascal

Veškeré neštěstí mužů pochází z toho, že neumějí zůstat klidně sedět ve svém pokoji.
Blaise Pascal

Člověk není ani anděl, ani zvíře, a je osudné, že z toho, kdo chce být andělem, stane se zvíře.
Blaise Pascal

I srdce má rozum.
Blaise Pascal

Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh.
Blaise Pascal

Láska nemá žádný věk.
Blaise Pascal

Čím víc je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech pozoruje.
Blaise Pascal

Toužíme po pravdě a nalézáme nejistotu; hledáme štěstí a nalézáme bídu a smrt.
Blaise Pascal

Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání.
Blaise Pascal

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz