Stoikové praví: „Musíte se pohroužit sami do sebe, tam najdete spočinutí.“ Není to pravda. Jiní praví: „Vyjděte ze sebe a hledejte štěstí v rozptýlení.“ Ale není to pravda: dostaví se nemoci. Štěstí není ani mimo nás ani v nás. Je v Bohu a mimo nás i v nás. („Myšlenky“)

Blaise Pascal

štěstí
Quotes

Související citáty