sláva – citáty

Všechny citáty o slávě (31)

Sláva byla jako droga, ale ještě silnější byly drogy.
Vím co je sláva, peníze, festivaly, různá ocenění, život v New Yorku, Hollywoodu nebo Paříži, ale jsem rád, že pocházím od Visly.
K jídlu mám jen hrubou rýži, piji jen čistou vodu, polštářem je mi má ruka, ale i tak jsem rád na světě. Bohatství a sláva, získané nepoctivě, jsou jen jako letící oblaka na nebi.
Bůh je veliký a veliká je jeho moc, nekonečná jeho moudrost. Chvalte ho svou řečí, nebe i země, slunce, měsíci a hvězdy! Ať ho, pokud jen mohu, velebí i moje duše – jeho, Tvůrce a Pána! Jemu buď chvála a čest i sláva na věčné věky. Amen!
Sláva izoluje lidi od reality. To se stává mnohým umělcům a nechci, aby se to stalo i mně.
Sláva je pomíjivá, ale nejasnost je navždy.
Sláva je plevel, kterému se daří na každém hnoji.
Nechtějme slávu, neboť všechna sláva je buď kříž nebo pranýř; spokojme se s osudem spravedlivých.
Sláva přitahuje šílence.
Sláva je jasná záplata na hadrech.
Sláva je trestání zásluh a mrhání talentu.
Dodává i sláva duchu nemalé síly. Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho, smutný až přijde ti čas, zůstaneš úplně sám.
Naše sláva není v tom, že nikdy nepadneme, nýbrž v tom, že vždycky povstaneme.
Válečná sláva je skvoucí duha nad potoky krve.
Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské říše.
Sláva je možná nejhorší druh nepochopení.
Naše největší sláva nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že po každém pádu znovu vstaneme.
Všechna sláva, polní tráva.
Hrát pro dobrého diváka je blaho a rozkoš. Ale získat špatného je čest a sláva.
Velká rocková hvězda může prodat milióny a milióny gramodesek, když ale točí špatný film a povídá se o něm, že je špatný, upadne do zapomění.
Sláva je ako zbožie na trhu: keď sa zdržíte dlhšie, cena často klesne.
Sláva je jako zboží na tržišti: když se zdržíte déle, ceny často poklesnou.
Světská sláva – polní tráva, milí zlatí; jenomže se za tu trávu skvěle platí.
„Sláva je jako kaviár. Je krásné jíst kaviár, ale když ho máte každý den… znáte to.“
Sláva je nakloněna tomu, kdo jí pohrdá, milovníka však odmítá.
Sláva je nakloněna tomu, kdo jí pohrdá, milovníka však odmítá.
Po zásluze následuje sláva tak nezadržitelně jako stín za tělem, jenže právě jako on někdy kráčí napřed a někdy vzadu.
Sláva je jed, který je nutné brát po malých dávkách.
Sláva je příjemná věc, ale v noci se k ní nepřitulíte.
Sláva je jako kaviár. Je krásné jíst kaviár, ale když ho máte každý den… znáte to.
Popularita – to je sláva v drobných mincích.
Doporučené odkazky
O projektu

Nejlepší citáty a výroky slavných osobností. Naše sbírka momentálně obsahuje tisíce inspirativních myšlenek pro každý den od stovek autorů. Databázi neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

© 2020 www.nejlepsicitaty.cz