Citáty – sláva

Nejlepší a oblíbené citáty o slávě

Sláva byla jako droga, ale ještě silnější byly drogy.
Homer Simpson

Vím co je sláva, peníze, festivaly, různá ocenění, život v New Yorku, Hollywoodu nebo Paříži, ale jsem rád, že pocházím od Visly.
Daniel Olbrychski

K jídlu mám jen hrubou rýži, piji jen čistou vodu, polštářem je mi má ruka, ale i tak jsem rád na světě. Bohatství a sláva, získané nepoctivě, jsou jen jako letící oblaka na nebi.
Konfucius

Bůh je veliký a veliká je jeho moc, nekonečná jeho moudrost. Chvalte ho svou řečí, nebe i země, slunce, měsíci a hvězdy! Ať ho, pokud jen mohu, velebí i moje duše – jeho, Tvůrce a Pána! Jemu buď chvála a čest i sláva na věčné věky. Amen!
Johannes Kepler

Sláva izoluje lidi od reality. To se stává mnohým umělcům a nechci, aby se to stalo i mně.
Shakira

Sláva je pomíjivá, ale nejasnost je navždy.
Napoleon Bonaparte

Sláva je plevel, kterému se daří na každém hnoji.
Josef Poláček

Nechtějme slávu, neboť všechna sláva je buď kříž nebo pranýř; spokojme se s osudem spravedlivých.
Éliphas Lévi

Sláva přitahuje šílence.
Elton John

Sláva je jasná záplata na hadrech.
Alexandr Puškin

Sláva je trestání zásluh a mrhání talentu.
Emily Dickinson

Dodává i sláva duchu nemalé síly. Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho, smutný až přijde ti čas, zůstaneš úplně sám.
Publius Ovidius Naso

Naše sláva není v tom, že nikdy nepadneme, nýbrž v tom, že vždycky povstaneme.
Blaise Pascal

Válečná sláva je skvoucí duha nad potoky krve.
Abraham Lincoln

Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské říše.
Karel Havlíček Borovský

Sláva je možná nejhorší druh nepochopení.
Jorge Luis Borges

Naše největší sláva nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že po každém pádu znovu vstaneme.
Napoleon Bonaparte

Všechna sláva, polní tráva.
České přísloví

Hrát pro dobrého diváka je blaho a rozkoš. Ale získat špatného je čest a sláva.
Jiří Voskovec

Velká rocková hvězda může prodat milióny a milióny gramodesek, když ale točí špatný film a povídá se o něm, že je špatný, upadne do zapomění.
Andy Warhol

Sláva je ako zbožie na trhu: keď sa zdržíte dlhšie, cena často klesne.
Francis Bacon

Sláva je jako zboží na tržišti: když se zdržíte déle, ceny často poklesnou.
Francis Bacon

Světská sláva – polní tráva, milí zlatí; jenomže se za tu trávu skvěle platí.
Jiří Žáček

„Sláva je jako kaviár. Je krásné jíst kaviár, ale když ho máte každý den… znáte to.“
Marilyn Monroe

Sláva je nakloněna tomu, kdo jí pohrdá, milovníka však odmítá.
Voltaire

Sláva je nakloněna tomu, kdo jí pohrdá, milovníka však odmítá.
Voltaire

Po zásluze následuje sláva tak nezadržitelně jako stín za tělem, jenže právě jako on někdy kráčí napřed a někdy vzadu.
Seneca

Sláva je jed, který je nutné brát po malých dávkách.
Honoré de Balzac

Sláva je příjemná věc, ale v noci se k ní nepřitulíte.
Marilyn Monroe

Sláva je jako kaviár. Je krásné jíst kaviár, ale když ho máte každý den… znáte to.
Marilyn Monroe

Popularita – to je sláva v drobných mincích.
Victor Hugo

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz