Hrát pro dobrého diváka je blaho a rozkoš. Ale získat špatného je čest a sláva.

Související citáty