Citáty – důvěra

Nejlepší a oblíbené Citáty o důvěře přinášejí inspirativní a moudrá slova, která nás přinášejí k přemýšlení o významu a síle důvěry v našem životě. Důvěra je základním kamenem každého vztahu a klíčem k úspěchu v osobním i profesionálním životě. Tato sbírka citátů nabízí rozmanité perspektivy na důvěru a její význam, ať už se jedná o důvěru v sebe sama, v druhé lidi či ve svět kolem nás. Přesvědčte se sami, jak mohou slova moudrých lidí o důvěře ovlivnit naše myšlení a jednání.

Velká slova, patos, monumentalita maleb a pomníků se nenarodila v zeměpisné délce a šířce země, kterou Smetana nazval Má vlast. U nás velká slova vždycky budila zdravou nedůvěru.
Jan Werich

Nevěř nikomu, komu je nad třicet.
John Lennon

Důvěřuj, ale prověřuj.
České přísloví

Nedůvěra je moudrost hlupáků.
George Bernard Shaw

Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.
Tomáš Baťa

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři.
Francis Bacon

Nedůvěřuji svým dětem, když se smějí mým vtipům.
John Steinbeck

Nemůže se o nás sice říkat, že náruživě uctíváme stát; ale přesto jsme fanatičtí etatisti; všechno čekáme jen od státu, všechno mu ukládáme a div se nedomáháme toho, aby nás přišel podrbat soudní sluha, kousne-li nás blecha. Jeden z našich národních rysů je silná nechuť k úřadům, ale stejně výrazným rysem naší národní povahy je mystická důvěra, že úřady se mají o všechno postarat a mají k tomu plno prostředků. (1925)
Karel Čapek

Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován.
Karel Čapek

Jakmile si důvěřuješ, umíš už žít.
Johann Wolfgang Goethe

Jakmile uzavřeme přátelství, je třeba důvěřovat, posuzovat musíme předtím.
Seneca

Láska žije pouze z důvěry.
Honoré de Balzac

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím – je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.
Tomáš Garrigue Masaryk

Pyšným, libovolným jednáním nezíská si nikdo důvěry lidu.
Božena Němcová

Důvěra a láska muší chodit pospolu.
Božena Němcová

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe.
Božena Němcová

Panovník nebo úředník v okamžiku, kdy začne naslouchat svému srdci, stává se zrádcem. Ani svému rozumu nemá příliš důvěřovat; nesmí se řídit žádným jiným pravidlem než veřejným zájmem, tj. zákonem.
Jean Jacques Rousseau

Všechna zvířata nedůvěřují člověku – a právem.
Jean Jacques Rousseau

Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství – avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem.
Božena Němcová

Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda.
Božena Němcová

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe.
Božena Němcová

Důvěra a láska muší chodit pospolu.
Božena Němcová

Důvěrnost plodí nevážnost – a děti.
Mark Twain

Obdivuji klidnou jistotu těch, kdo mají náboženskou víru. Je báječné pozorovat chladnou sebedůvěru křesťana, který má čtyři esa.
Mark Twain

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz