Všechna zvířata nedůvěřují člověku – a právem.

Související citáty