Všechna zvířata nedůvěřují člověku – a právem.

Jean Jacques Rousseau

důvěra zvířata
Quotes

Související citáty