Citáty – zvířata

Nejlepší a oblíbené Na stránce s citáty o zvířatech naleznete inspirativní a poutavé výroky, které oslavují krásu, moudrost a neuvěřitelné schopnosti zvířat. Tyto citáty nám připomínají, jak důležitá je naše vzájemná spolupráce s ostatními tvory na této planetě a jaká pozitivní inspirace mohou zvířata představovat. Přečtěte si tedy tyto citáty a nechte se unést jejich sílou a hlubokým významem.

Domácí zvířata neznají smích.
Stefan Napierski

Nezajímá mě, jak atraktivní je holka – v případě, že nemá ráda zvířata, tak je to velký problém.
Ian Somerhalder

Každý, kdo nenávidí děti a zvířata, nemůže být úplně špatný.
WC Fields

Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.
Christian Morgenstern

Vždyť si jenom všimněte: zvířata páří se jen tenkrát, když mohou zplodit potomstvo. Ale hanebný vládce přírody stále, jen když je to příjemné. A málo toho, ještě toto opičí zaměstnání povznáší na perlu stvoření, na lásku!
Lev Nikolajevič Tolstoj

Každá žena by měla mít ve svém životě čtyři domácí zvířata. Norka ve svém šatníku, jaguára ve své garáži, tygra v posteli a vola, který to všechno platí.
Paris Hilton

Domýšlivost je naší vrozenou a prapůvodní nemocí. Nejbědnějším a nejkřehčím ze všech tvorů je člověk, i když zároveň nejnadutější… Veden marnivostí své představivosti chce se rovnat Bohu, přisuzuje si božské přídomky, drze se vyděluje z davu ostatních tvorů, vyvyšuje se nad zvířata, nad své bratry a přátele, a dle toho, jak se uráčí, uděluje jim určitou dávku schopností a sil. Avšak co mu dovoluje domnívat se, že činností svého rozumu pronikl do nitra a tajemství zvířat? Jaké srovnání mezi námi a jimi ho opravňuje k domněnce a závěru, že zvířata jsou omezená? Když si hraji s kočkou, kdo ví, nemá-li ona ze mne větší kratochvíli, než já z ní?
Michel de Montaigne

Zvířata milují lidi, kteří s nimi mluví.
Joseph Joubert

Krysa a myš nemohou být pokládány za domácí zvířata, ale byly člověkem přeneseny do mnoha částí světa a jsou nyní mnohem rozšířenější než kterýkoli jiný hlodavec
Charles Darwin

Ženy, pávi a koně jsou tři nejpyšnější zvířata na zemi.
Německé přísloví

Známky neurotického chování občas projevují pouze zvířata, která žijí v úzkém kontaktu s lidmi.
Eckhart Tolle

Zpěváci hýkají, štěkají, řvou, vyjí, vydávávají ze sebe všemožné zvuky, jen ne zpěv. Jako zvířata na statku!
Jules Verne

Zločinnost vzroste v dalších pokoleních a prokletí hříchu bude doléhat stále více a více na lidstvo, na zvířata a na zemi. Působením hříchu zkrátí se život člověka, sníží se jeho tělesná zdatnost a odolnost, jeho mravní a rozumová síla, až se svět naplní všelikým neštěstím. Ukájením rozkoší a vášní ztratí člověk schopnost vážit si velkých pravd plánu na vykoupení. Kristus však, věren poslání, pro něž opustil nebe, bude dále jednat v zájmu lidstva a vyzývat je, aby v něm hledalo svou záštitu pro svou slabost a své nedostatky.
Ellen Gould Whiteová

V kultuře, která je posedlá tím, že chce kontrolovat všechno, co se děje kolem, představují divoká zvířata, s nimiž se můžeme potkat, problém, protože zásadně zpochybňují naši schopnost všechno kontrolovat.
Elli H. Radingerová

Pohrdání a domýšlivost jsou výhradně lidské neřesti. Zvířata je neznají.
Vadim Zeland

Vojáci jsou blbé, stupidní zvířata využívaná jako pěšáci zahraniční politiky.
Henry Kissinger

Člověk má úžasnou schopnost hovořit, ale většina z toho, co říká je prázdná a klamná. Zvířata jí mají méně, ale to málo, co sdělují, je užitečné a pravdivé. A je lepší malá a pravdivá věc než obrovská faleš.
Leonardo da Vinci

Člověk je ochočené zvíře, které už dlouhá století ovládá jiná zvířata podvodem, násilím a krutostí.
Charlie Chaplin

Všechna zvířata nedůvěřují člověku – a právem.
Jean Jacques Rousseau

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz