Jean Jacques Rousseau

Žena vám odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu.
Jean Jacques Rousseau

Člověk je od přirozenosti dobrý a kazí jej společnost.
Jean Jacques Rousseau

Nejstarší přirozenou společností je rodina.
Jean Jacques Rousseau

Kdyby byl národ bohů, vládl by si demokraticky. Vláda tak dokonalá se nehodí pro lidi.
Jean Jacques Rousseau

Svědomí! Svědomí! Božský to instinkt!
Jean Jacques Rousseau

Bereme-li výraz demokracie v přísném slova smyslu, pak nikdy pravá demokracie neexistovala a nikdy nebude existovat, protože je proti přirozenému řádu, aby velký počet vládl a malý počet byl ovládán.
Jean Jacques Rousseau

Není člověka tak špatného, aby nebylo možné učiniti ho dobrým pro nějaký účel.
Jean Jacques Rousseau

Jakmile veřejná služba přestane býti hlavní záležitostí občanu a když slouží svou peněženkou než svou osobou, je stát již blízko své zkáze. Slovo finance je slovem otroka; je neznámé v obci. V opravdu svobodném státě konají občané vše vlastníma rukama a nic penězi.
Jean Jacques Rousseau

Vědy a umění vděčí za zrod neřestem; méně bychom pochybovali o jejich výhodách, kdyby za něj vděčily ctnostem.
Jean Jacques Rousseau

Aby člověk mohl, aby se odvážil říkat velké pravdy, nesmí záviset na svém úspěchu.
Jean Jacques Rousseau

Ten, kdo přemýšlí, je zkažené zvíře.
Jean Jacques Rousseau

Každý zákon, který osobně lid neschválil, je neplatný: není to zákon.
Jean Jacques Rousseau

Muži budou vždycky tím, co z nich udělaly ženy.
Jean Jacques Rousseau

Čím více knih, tím méně moudrosti. Čím více souloží, tím méně dětí.
Jean Jacques Rousseau

Člověk – občan se rodí, žije a umírá jako otrok; když se narodí, sešněrují ho do povijanu, když zemře, zatlučou ho do rakve; dokud nosí lidskou podobu, věčně je poután nějakými nařízeními.
Jean Jacques Rousseau

Člověk je jen tehdy šťasten, dokud není šťasten.
Jean Jacques Rousseau

Je mnohem těžší získat první guinei než druhý milión.
Jean Jacques Rousseau

Buď si stále vědom toho, že nevědomost nikdy neučinila nic zlého, že zhoubný je jedině blud a že se na scestí nedostáváme pro to, co neznáme, nýbrž pro to, o čem si myslíme, že to známe.
Jean Jacques Rousseau

Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
Jean Jacques Rousseau

Celá dovednost těchto velkých politiků spočívá nakonec v tom, že dovedou zaslepit oči těch, které potřebují, a lidé se pak domnívají, že pracují v jejich zájmu, ale oni ve skutečnosti pracují pro sebe.
Jean Jacques Rousseau

Jediný prostředek, jak se vyhnout omylu je nevědomost.
Jean Jacques Rousseau

Ctnost je pouze souladem soukromé vůle s veřejnou …
Jean Jacques Rousseau

Čím plněji bude dítě dítětem, tím lépe se stane dospělým.
Jean Jacques Rousseau

Čím slabší je tělo, tím víc poroučí, čím silnější, tím více poslouchá.
Jean Jacques Rousseau

Člověk se rodí svobodný, ale všude je v okovech.
Jean Jacques Rousseau

Člověk si nepřeje to, co není schopen poznat.
Jean Jacques Rousseau

Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennější.
Jean Jacques Rousseau

Hlupák, který poroučí, může jako kdokoli jiný zločiny trestat, skutečný státník jim však dokáže předejít.
Jean Jacques Rousseau

Chraňme se hlásat pravdu těm, kdo nejsou s to ji pochopit, neboť by to znamenalo, že chceme nahrazovat pravdu omylem.
Jean Jacques Rousseau

Jakmile služba obci přestane být hlavní občanskou povinností a jakmile občané slouží raději svou peněženkou, než svou osobou, stát je již blízek zkáze. Mají-li jíti do boje, zaplatí si občané vojsko a zůstanou doma, mají-li jíti do státní rady, jmenují si zástupce a sedí doma. Svou leností a svými penězi nakonec způsobí, že mají vojáky, kteří vlast zotročí, a zástupce, kteří ji prodají… Jakmile se národ dává zastupovat, přestává být svobodným, přestává existovat.
Jean Jacques Rousseau

Protože protikladem každého mylného tvrzení je pravda, počet pravd je stejně nevyčerpatelný jako počet omylů.
Jean Jacques Rousseau

Citáty a výroky slavných osobností, pořekadla, přísloví a lidová rčení

Citáty mají jedinečnou schopnost přinášet člověku mnoho hodnotných darů. Jsou to krátké, silné výroky, které obsahují moudrost, inspiraci nebo pravdy o lidském životě. Někteří lidé je považují jen za slova na papíře, ale pro mnoho z nás jsou citáty cennými průvodci na naší cestě životem.

Doporučujeme:

www.nejlepsicitaty.cz